«Υποστήριξη ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής»

 

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2018

Αρ.πρωτ.: 201/Ι/18

 

α/α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

Σύνολο Μορίων

1

4/Η1/17

82

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:

α/α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

Σύνολο Μορίων

1

3/Η1/18

43

2

2/Η1/18

42

3

1/Η1/18

42